Bienvenidos al blog de opinion de Guiral Asesoría y Gestión

Wednesday, March 6, 2013

Proves de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perillosesLes empreses que transportin mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril o que siguin responsables de la càrrega o descàrrega vinculades a aquest transport, han de tenir designat, des d'abans de gener del 2000, almenys un conseller de seguretat per prevenir els riscos a les persones, als béns o al medi ambient inherents a aquestes activitats. Per ser conseller de seguretat s'han de superar unes proves. Les proves es duen a terme en una o dues convocatòries anuals.  
Va dirigit a les persones que vulguin desenvolupar l'activitat de conseller de seguretat.

No comments:

Post a Comment